Tråd & Trade

Antal platser 1 st.

 

Tråd & Trade är ett socialt företag inom Forum Skill. Tillsammans med nyanlända och andra som behöver öka sin anställningsbarhet och träna språket bygger Forum Skill upp skrädderiet Tråd & Trade med det långsiktiga målet att skapa arbete, delaktighet och stärka egenmakten. Skrädderiet ligger på Kanelgatan 2 i Gårdsten, Angered.

– Inom ESF projekt grundsteget 1000 jobb utvecklar Tråd och Trade sin affärsidé och målet är att öka din anställningsbarhet och kompetens genom att erbjuda dig en plats i verksamheten som ger praktisk erfarenhet och kan leda till anställning.

Mer information om verksamheten finns på https://www.forumskill.se/nagot-har-haent

 

Vi söker dig som:

 

Passar detta in på dig så är du varmt välkommen att komma på studiebesök!
Deltagaransvarig: Jessica Dahlström, tel: 073- 155 11 15, jessica.dahlstrom@coompanion.se

 

 

forumskill