5 juli 2013

Projektmedel för kooperativ, föreningar och andra idéburna

SE banner_400x106_VGR

Socialt Entreprenörskap – finansiering av innovativa projekt inom den sociala ekonomin.

Programmet pågår under perioden 2013 – 2014 och under perioden kommer det att finnas två ansökningsdatum, 31 oktober 2013 och 30 mars 2014.

 

Du som arbetar i en organisation inom den sociala ekonomin har nu möjlighet att ansöka om stöd för utveckling av nya entreprenöriella idéer.Programmet kan även stödja nya metoder och arbetssätt som kan få den sociala ekonomin att fungera bättre. Programmet vänder sig främst till mindre aktörer och projekt, som till exempel föreningar, kooperativ, sociala företag.

OBS! Bidrag ges ej till enskilda företag, handelsbolag eller aktiebolag.

Socialt entreprenörskapProgrammet Socialt Entreprenörskap stöder entreprenörskap, innovationer, sysselsättning, företagande och tillväxtskapande insatser med betoning på nya grepp som kan få positiva konsekvenser för regional tillväxt.

Två olika stöd

Det finns två typer av stöd att söka inom socialt entreprenörskap:

SE Förstudie/Idéutveckling

(max 50 000 kr, 50 procent medfinansiering)
Västra Götalandsregion ger projektmedel för att genomföra ett mindre utvecklingsprojekt, en förstudie eller liknande. Tanken är att stödet ska ge organisationen möjlighet att arbeta med lokal utveckling, nya idéer eller samverkansprojekt.

Projekttid: upp till sex månader.

Läs mer om förstudie/idéutveckling, informationsblad

SE Utvecklingsprojekt

(max 200 000 kr, 50 procent medfinansiering) 
Västra Götalandsregionen ger projektmedel till projekt med inriktning på att stödja nya metoder, tjänster, produkter och processer inom social ekonomi. Projekten kan även vara inriktade på regional samverkan och kompetenshöjning inom social ekonomi.

Projekttid: upp till 24 månader.

Läs mer om utvecklingsprojekt, informationsblad

Insatser som du kan söka stöd för:

Läs mer här på Västra Götalandsregionens hemsida!

Dela

%d bloggare gillar detta: