13 mars 2014

Kooperativ företagare bygger företaget runt värderingar och har högre utbildning än andra företagare

IMG_0528

Delaktighet och ärlighet är två ord som återkommer när 19 kooperativ i Sverige djupintervjuats, i en studie som Coompanion Sverige låtit göra. Flera betonar att det är värden man vill ska prägla företaget både internt och externt. Kooperativa företag bygger sitt företagande kring värderingar. De kooperativa företagarna har mer långsiktig syn på företaget, att växa är inget självändamål, utan utveckling av idén är drivkraften.

Den kooperativa företagaren statistiskt sett

Företag med fokus på hur och varför, rapport

Förutom djupintervjuerna har en enkät gått ut till 31 455 företag för att jämföra ekonomiska föreningar (den kooperativa företagsformen) med aktiebolag,handelsbolag och enskilda firmor.

Kooperativa företagare skiljer sig statistiskt från övriga företagare på flera punkter. De är t ex oftare kvinnor och har högre utbildning än andra företagare. De ser andra företag i samma bransch som kollegor snarare än konkurrenter. De har oftare policies för miljö, etik och sociala frågor och de arbetar i större utsträckning med miljömål tack vare ett eget engagemang. De har en mer positiv attityd till myndigheter än andra företagare. Dock har de oftare nekats lån.

De har en försiktigare syn på tillväxt, å andra sidan tror färre av dem jämfört med andra företagare att de kommer att behöva skära ned.

Läs mer om studien om kooperativa företag här!

 

Dela

%d bloggare gillar detta: