23 maj 2014

Vinsterna och det kooperativa/idéburna företagandet

Vinstdebatten har kommit att handla om huruvida vinster i vård och omsorg ska förbjudas eller inte. Här glöms kooperativen och de idéburna företagen bort.  En del tycker de inte är något att räkna med och andra att man inte kan driva framgångsrika företag där idén kommer före vinsten. Genom att låta oss inspireras av internationella erfarenheter och lära känna några av regionens egna kooperativ hoppas vi kunna inspirera fler att våga tänka kring ett företagande där människan och inte vinsten är drivkraften.

roger_spearKom och lyssna till professorn i socialt entreprenörskap om hur kooperativ och idéburet företagande bidrar inom vård och omsorg! Hör vad kooperativ inom vård och omsorg i vår region gör med sina vinster och lyssna på ett samtal hur välfärden skulle kunna utvecklas med fler kooperativ och idéburna företag.

Robert Spear är professor i socialt entreprenörskap vid bland annat Roskilde universitet. Hans forskning handlar om socialt entreprenörskap, social ekonomi, organisation, kollektivt entreprenörskap och hur ett Europeiskt ekosystem för socialt entreprenörskap skulle kunna se ut.

Detta arrangemang är också en del av den temadag kring vård och omsorg som vi arrangerar för dig/er som är nyfikna på att starta inom sektorn. Denna del av arrangemanget kommer att genomföras på engelska. Hämta inbjudan som PDF här

Tid

10-12 den 23 maj

Plats

E-hive, Östra Larmgatan 16 (bredvid Restaurang Soho) Här kan du se en karta!

Program

10:00 Välkommen!

10:10 Så här gör vi med vinsten – sex kooperativ berättar

10:15 Hur bidrar kooperativ och socialt entrerprenörskap i vård och omsorg Roger Spear, professor i socialt entreprenörskap

11:15 Panelsamtal med företrädare för kooperativ inom vård och omsorg.

12:00 Avslutning

Mer information och anmälan

Anmäl senast 19 maj till goteborg@coompanion.se. Seminariet är kostnadsfritt.

About Roger Spear

Roger Spear is Professor of Social Entrepreneurship, Member of Ciriec Scientific Committee, and founder member and vice-president of EMES research network on social enterprise. He teaches organisational systems and research methods at the Open University. He is also guest professor in the Centre for Social Entrepreneurship at Roskilde University (Copenhagen, Denmark), contributing to a Masters in Social Entrepreneurship. Most recent research projects are: OECD projects on the social economy in Korea, Slovenia, & Serbia; a similar UNDP project in Slovakia; a World Bank project in Egypt on social entrepreneurship (after the Arab Spring); Peer Reviews of Social Economy/Entrepreneurship in France, and in Croatia.; and social enterprise mapping with ICF-GHK. The main theme in his current research is the role
of social entrepreneurship in a plural economy, and recent publications include: Social Entrepreneurship and Social Movements, Social Innovation and Collective Entrepreneurship, and “Civil society and the ‘Commanding Heights’: The civil economy; past, present and future” (2010) by Paton and Spear, for Report of the Carnegie Commission on the Future of Civil Society.

Medverkande kooperativ

Kooperativet OLGA i Mölndal (hemtjänst och personlig assistans), Fröja från Stenungsund (gyn- och barnmorskemottagningar), Vägen ut! Kajskjul 46 (arbetsrehabilitering) Beateberg Hunddagis (Daglig verksamhet) HSB Göteborg och Riksbyggen Väst kommer att i korta filmer berätta om hur de använder vinsterna. Efter Roger Spears föredrag kommer vi att ha ett panelsamtal där några av kooperativen medverkar.

Dela

%d bloggare gillar detta: