5 november 2015

Vi upphandlar utvärderare till ESF-projektet 1000 jobb – grundsteget

Svenska ESF-rådet i Västsverige har beviljat Coompanion Göteborgsregionen medel för ett genomförandeprojekt med målet att fler som står långt från arbetsmarknaden ska komma i arbete, utbildning eller närmare arbetsmarknaden. Projektet ska genomföras under perioden 1 oktober 2015 – 30 september 2018 och utgår från en förstudie som genomfördes under 2014.

möte_557Den övergripande ansatsen för utvärderingen är att den ska generera nytta och ligga till grund för lärande både under projektgenomförandet och efter avslutat projekt.

Ladda ned fullständigt upphandlingsunderlag här >>

Ladda ned projektansökan med information om projektet här >>

Offerter lämnas senast 18/11 2016 till: goteborg@coompanion.se

För information: Sven Bartilsson 031-744 01 62
Utvärderaren kan också vända sig till Svenska ESF-rådet för information om ESF.

eu_flagga

Dela

%d bloggare gillar detta: