24 maj 2016

Kooperativa värderingar – vilka är de, hur lever vi dem och hur kan de bli (affärs-)nytta?

Ingrid Bexell Hultén

Ingrid Bexell Hultén

Människor har alltid samarbetat kring gemensamma behov. Men först när pionjärerna i Rochdale satte värderingar och principer för ekonomiska samarbeten på pränt, kunde modellen för kooperation få verklig spridning. De kooperativa värderingarna och principerna har reviderats och moderniserats men är i grunden ganska lika de som formulerades utanför Manchester 1844.

Internationellt har kooperativ en stark ställning. FN har gjort uttalanden om att kooperativ är den affärsmodell som kan rädda världen. Även om vi som driver och främjar kooperativ inte tycker vi ges det erkännandet i vårt land kan det vara skönt att ha detta i ryggen.

För att bli tydligare med vad kooperativ är utåt och verka för erkännande även här, är det av vikt att vara klar över detta “inåt”. Vilka är egentligen de kooperativa värderingarna och hur tar de sig uttryck i våra organisationer? Vad ser vi för nytta av dem idag? Hur påverkar de vår möjlighet att rekrytera medlemmar och anställda? Vad ger de för fördelar när det gäller strategisk utveckling? Kan det ge affärsnytta gentemot eventuella konkurrenter? Ger de våra organisationer en särskilt position inom den bransch vi verkar inom, etc etc?

Målsättning

Målet med den här kvällen är att du blir rustad med fakta, får inspiration till kooperativa förhållningssätt i verksamhetsstyrningen och stärkt kooperativ identitet.

Upplägg

Efter en genomgång om kooperativ identitet, historia, internationell utblick och hur utvecklingen ser ut i Sverige idag gör vi en djupdykning i värderingar och principer. I denna andra del arbetar vi tillsammans med att lyfta fram hur dessa tar sig våra olika verksamheter. Vi förenar alltså 1844 års principer från Rochdale med hur vi ser ut och agerar i Göteborgsregionen 2016 och vi gör det ihop! Förhoppningen är att vi genom att titta på varandra ska kunna reflektera över våra egna verksamheter och upptäcka när vi agerar som ett kooperativ och se nyttan av detta och kunna förstärka den nyttan.

Kursledare

Ansvarig för “utbildningen” är Ingrid Bexell Hultén, kommunikationsansvarig på Coompanion.

Tid: 24 maj kl 16:00-19:00

Plats: På Coompanion, Packhusplatsen 2.

Mer information: Skicka e-post till Ingrid Bexell Hultén eller ring henne på 0704-01 71 88

Pris: 250 kr för medlemmar och 500 kr för icke medlemmar (exklusive moms.)

Anmälan: Anmälan vill vi ha senast 17 maj på den här länken. Återtagen anmälan senare än 17 maj debiteras med fullt pris. Platsen kan dock överlåtas.

 

 

 

 

Dela

%d bloggare gillar detta: