12 december 2016

Styrelseutbildning – sociala företag och ideella föreningar

Coompanion erbjuder i samarbete med Göteborgs Stad, Social resursförvaltning en kostnadsfri styrelseutbildning för ledamöter i sociala företag och ideella föreningar. Den riktar sig främst till personer som inte dagligen arbetar med eller i sociala företag men som vill bidra med sin tid och kompetens till de allt fler sociala företag och föreningar som är i behov av erfarna och engagerade ledamöter.

Med sociala företag menar vi i första hand de vars primära syfte är att skapa jobb för personer som har det svårare på arbetsmarknaden. De ska erbjuda delaktighet för medarbetarna t ex genom ägande/ medlemskap och överskottet ska återinvesteras i företaget eller i nya företag med samma syfte.

Tid: Fem tillfällen i december 2016 – januari 2017. Kl. 17.00 – 20.00 varje gång.

Plats: Social resursförvaltning, Gårdavägen 2 Göteborg

Anmäl dig till: goteborg@coompanion.se

Innehåll:

12/12 – Socialt företagande med Pär Olofsson

Vi ger en introduktion till sociala företag och information om ekonomisk förening, den vanligaste företagsformen för socialt företagande. Styrelsens ansvar och uppgifter samt etik och moral i styrelsearbetet gås igenom. Vi tar även upp praktiska frågor som mandattid, jäv, och firmateckning med mera. Pär Olofsson är företagsrådgivare sedan 19 år och utbildad personalvetare med fil. kand. i företagsekonomi.

9/1 – Det strategiska styrelsearbetet med Joachim Keim

Vid detta tillfälle lägger vi fokus på strategiskt styrelsearbete och affärsutveckling. Hur man styr, leder och prioriterar, hur styrelsen ska tänka kring utveckling av verksamheten. Joachim Keim är företagsrådgivare med bakgrund i såväl operativa som strategiska roller i flertalet branscher. Han arbetar i flera styrelser inom social ekonomi.

16/1 – Ekonomistyrning och nyckeltal med Jan Svensson

Styrelsens viktigaste beslutsunderlag är de ekonomiska rapporterna resultat och balansräkning. Vid detta tillfälle tränar vi på att tolka RR och BR samt vikten av olika nyckeltal. Jan Svensson är företagsrådgivare sedan 15 år, affärsutvecklare och civilekonom med inriktning på ekonomistyrning.

23/1 – Att vara arbetsgivare med Pär Olofsson

Vid detta tillfälle går vi igenom KFO, kollektivavtalet, anställningsformer, arbetsmiljöansvar, pension och försäkringar.

30/1 – Bidrag och stöd från Göteborg Stad med Stefan Larsson

Med avstamp i Göteborg Stads stöd till social ekonomi går vi igenom synsätt, riktlinjer, direktiv och avsikter. Vi berättar om hur Göteborgs Stad ger bidrag och annat stöd, till vilka och hur det går till att söka. Vi går även igenom hur Staden samverkar med föreningar och organisationer. Stefan Larsson är utbildningskonsulent med mångårig erfarenhet av att utbilda sociala företag och allmännyttiga ideella föreningar.

Ladda ned kursinnehåll som PDF här

Välkommen!

Dela

%d bloggare gillar detta: