5 maj 2017

Styrelseutbildning 5 maj 2017

eva_joachim_fyrkant

För er som är styrelseledamöter eller blivande ledamöter i ekonomiska föreningar eller aktiebolag med era ägare.

 

Bakgrund och mål

Målet med denna styrelseutbildning är att hos deltagarna öka kunskaperna och kompetensen i styrelsearbete och juridiskt ansvar, i syfte att åstadkomma en effektivare hantering av styrelse- och ledningsfrågor. Kursen fokuserar på att ge bra verktyg att ta med sig till den egna styrelsen. Utbildningen ger också ett tillfälle att träffa ledamöter i andra företag för utbyte av erfarenheter.

På Coompanion har vi i drygt 25 år arbetat med rådgivning, utbildning och konsultinsatser kring hur man startar och driver kooperativa företag. Flera av våra medarbetare är aktiva som externa styrelseledamöter i kooperativa företag. Vi har också genomfört ett hundratal styrelseutbildningar genom åren.

Tid:        5/5 2017, kl. 9.00 – 16.00
Plats:    Coompanion, Packhusplatsen 2, Göteborg

Om tiden inte passar kan ni skicka en förfrågan till oss för att se om vi kan anordna ytterligare ett datum.

 

Kursinnehåll

  • Presentation och kort introduktion av arbetet.
  • Ägare/medlemmar, styrelse och ledning i ett aktiebolag/ekonomisk förening.
  • Styrelsens roll, kort om juridik, ansvar och befogenheter.
  • Styrning och utveckling – de strategiska frågorna.
  • Förvaltning, kontroll.
  • Att organisera styrelsearbetet. De olika funktionerna i styrelsen.
  • Kort om budgetering, redovisning, uppföljning och årsredovisning.
  • Styrelsens redskap; års-hjul, dagordning, protokoll, arbetsordning, delegationer och attester och hur de kan användas.

 

Upplägg och pris

Utbildningen ges under en heldag med lunchuppehåll en timme och korta karaster på för- och eftermiddag. Utbildningen bedrivs huvudsakligen som föreläsning med diskussionsinslag och uppkommande frågor.

Priset för en styrelseutbildning är 1 900 kr per deltagare inklusive dokumentation, lunch och ka. Moms tillkommer. För medlemmar i Coompanion är priset 1 500 kr. Minsta antal deltagare för att utbildningen ska genomföras är 10 personer och maximalt antal är 15 personer.

Kursledare är Eva Ternegren och Joachim Keim som är verksamma som externa ledamöter i era kooperativa företag. De har också stor erfarenhet av att hålla styrelseutbildningar. Eva har genomgått utbildning för Styrelseakademin, Joachim har genomgått Västsvenska Handelskammarens Diplomutbildning i styrelsearbete.

För mer information ring Eva Ternegren: 0705-36 32 92

Välkommen!

Dela

%d bloggare gillar detta: