19 december 2017

En digital marknadsplats med syftet att revolutionera konsumtionen av kläder

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coompanion Göteborgsregionen går till handling och inspirerar med kollaborativ designplattform – en digital plattform inom delandets ekonomi. Syftet är att implementera en uthyrningsmodell för att producera och konsumera hållbar konfektion. I initiativet som är finansierat av VINNOVA ingår Klädoteket, Kabuto och Nya Design som samarbetspartners.

Allt fler medvetna medborgare kommer att ställa högre och högre krav på producenter. Miljödebatten har påverkat attityderna över tid men många behöver även incitament i rätt riktning när det kommer till beteendet. Både som producent och konsument.

I november kom en rapport från Ellen McArthur Foundation med titeln ”A new textiles economy: Redesigning fashion’s future”. Där framgår det tydligt att konsumtionen av kläder ur ett globalt perspektiv har fördubblats under de senaste 15 åren i takt med den disponibla inkomsten har ökat. Samtidigt som plaggen lever allt kortare liv på grund av den snabba tillverkningstakten och säsongslogiken.

Trenden med de stora materialflödena medför att textilbranschen har en stor negativ påverkan för miljön. Hela 73 procent av materialen slängs på tippen eller bränns upp och mindre än en procent återvinns i helt slutna system. Så potentialen för en omställning till cirkulära modeller är stor, även för en mindre marknad som Sverige.

Den nya plattformen är framtagen specifikt för uthyrning av designkläder. Plattformen fungerar som en marknadsplats och ska ge möjlighet för designer och producenter att hyra ut sina alster. Den som hyr kläder betalar bara för användningen och behöver alltså inte äga plaggen. Producenterna får incitament för att tillverka kläder som håller längre både när det gäller stil och material. Samtidigt som konsumenten kan variera sitt uttryck mer och minska sitt fotavtryck. Överskott från marknadsplatsen delas sedan ut tillbaka till alla uthyrare i sann kollaborativ anda.

Modellen har flera fördelar jämfört med traditionella linjära konsumtionsmönster. För det första ökar användningen av material när det cyklas mellan flera användare. Själva processen för cykling och tvätt får bättre prestanda när volymen ökar. Slutligen får producenterna incitament att välja hållbara material.

Anledningen till varför Coompanion Göteborgsregionen satsar på en digital plattform för delningsekonomin är att vi vill ta ansvar för framtiden och inspirera till handling”, säger projektledaren Ali Tabrizi.

Vidare utvecklar Ali Tabrizi att initiativet som, från början kommer från Klädoteket, är helt i linje med vår värdegrund och harmonierar väl med de globala målen.

I början av december lanserades Klädoteket som nu är i full drift.

https://kladoteket.se/

 

 

 

Faktaruta Kollaborativ designplattform

 

Kollaborativ designplattform är en digital marknadsplats med syfte att revolutionera sättet att konsumera kläder genom att påskynda omställningen från linjär till cirkulär modell.

Coompanion Göteborgsregionen är projektägare med finansiering från VINNOVA – verket för innovationssytem. Coompanions uppdrag är att utveckla den kooperativa sektorn genom rådgivning, utbildning och erbjuder konsultation inom affärsutveckling och projektutveckling. Coompanion har sedan starten för 30 år sedan arbetat med hållbarhetsfrågor och har idag 80 medlemsföretag.

 

https://goteborgsregionen.coompanion.se/

 

Klädoteket ekonomisk förening

Sara Habta Selassie och Louise Eriksson driver Klädoteket sedan 2012 med syfte att skapa förändring i modebranschen. Med starkt driv har Klädoteket arbetat med att utveckla koncept för uthyrning av kläder samt bidra till spridning av kunskap inom textilbranschen. Klädoteket står för drift, vidarutveckling och förvaltning av plattformen som en del av sin ordinarie verksamhet i framtiden.

 

https://kladoteket.se/

 

Kabuto AB

Kabuto är ett konsultföretag inom mjukvaruutveckling för webben. Kabuto har levererat den digitala plattformen och ansvarat för teknikutvecklingen.

 

Nyla design AB

Nyla design är en design- och reklambyrå. Nyla design har levererat innehåll, struktur, färg och form till initiativet.

 

Dela

%d bloggare gillar detta: