3. Nya arbetsplatser har skapats i befintliga sociala företag och i nystartade so­ciala företag

I detta mål kommer följande att hända/genomföras:

  • Säljkooperativet Social Trade har etablerat en samverkan med de sociala företagens och myndigheternas gemensamma rekrytering och utbildningar så att det finns vägar till anställning.
  • Fyra nya sociala företag startats.
  • Samarbete runt finansiering för deltagande företag finns.
  • Det finns en gemensam extern kommunikation med syfte att få omvärlden att förstå begreppet socialt företagande.
  • I varje företag finns en tillräcklig branschkunskap och ett hållbart kvalitetsarbete.

Första strategin för att skapa nya arbeten är att skapa tillväxt i befintliga sociala företag genom:

  • coachning till företagen
  • utbildning till deltagare
  • ökad försäljning genom säljkooperativet Social Trade

Andra strategin för fler jobb är att starta nya företag

Detta sker inom befintliga organisationer för att ta del av beprövad erfarenhet och befintliga strukturer.

Planerade nystarter är: Fastighetsservice, Green catering, Gode Man-kooperativ och Le Mat Bed & breakfast i Partille.
Strategin inkluderar samverkan mellan de offentliga och privata finansiärerna såsom Mikrofonden, Coompanion, BRG, VGR, Social resurs med flera.