Arbetslösheten är inte längre konjunkturell

IMG_0694– Vissa människor står långt från arbetsmarknaden, oavsett konjunkturen. Att inte längre se arbetslöshet över lag som konjunkturell, det skulle kunna vara en del i det nya förhållningssättet, säger Anders Ednersson, planeringsledare på Stadsledningskontoret i Göteborg apropå projektet ”1000 nya jobb inom sociala företag 2020” som drivs av Coompanion i samarbete med flera olika aktörer.

Stadsledningskontoret arbetar löpande med samordning och uppsiktsplikt i Göteborg vad gäller olika arbetsmarknadsåtgärder eller –  projekt.
– Vi brukar inte ha operativa uppdrag. Men i detta försöker vi skapa bryggor till förvaltningar eller personer som vi har ett tätt samarbete med redan. 

Vilken nytta kan 1000 nya göra?

– De kan bli en viktig aktör, en viktig spelare, om de lyckas upprätthålla detta över tid. Men också för den enskilde naturligtvis. Det är en stor målgrupp som får ett bättre sammanhang istället för exempelvis lönebidrag. Vi behöver hantera minskningen av ersättning, hitta något som fungerar bättre för människor.
Anders Ednersson tycker det är roligt att detta projekt ligger lite utanför hans ordinarie arbetsmarknadsarbetet, och uttrycker att det är givande att möta människor som arbetar med samma typ av frågor. Men det är också en utmaning att tänja på strukturer och injobbade arbetssätt.
– Vi har väldigt cementerade strukturer i Sverige. Vi är kreativa, men det får sällan genomslag. Se på strukturerna i offentlig sektor till exempel. Det är inte lätt att slå sig in då. Det behövs ju sådana här innovatörer, inkubatorer, för att luckra upp och skapa nya möjligheter.
Bristen i liknande projekt är ofta att det saknas en tydlig samordning, men Coompanion har verkligen lyckats lansera ”1000 nya”.
Anders Ednersson är överlag optimistisk, och säger avslutningsvis:
– Jag vill poängtera att 250 jobb finns redan inom sociala företag. Så det handlar om 750 till.

Berättat för Maria Gunnarsson

Läs mer om 1000 nya jobb i sociala företag i Göteborg tills år 2020 här!