Ateljé Trädet

Antal platser: 0

GF SAK- Ateljé Trädet

Ateljé Trädet har sitt ursprung i en kvinnoverksamhet i Masthugget som erbjöd arbetsträning, men snart växte till ett sidenkursprojekt och som slutligen utmynnade i det sociala arbetskooperativ som finns i Sannegårdshamnen idag. Verksamheten fungerar som ett socialt företag där medlemmarna gemensamt sköter hela verksamheten. De verksamma medlemmarna har alla olika yrkes- och utbildningsbakgrund, flera har en gedigen konstnärlig utbildning i bagaget. Oavsett vad man har arbetat med tidigare har man intresset för konst och konsthantverk gemensamt.

Vi söker en person med kunskaper i/tidigare erfarenheter av något av följande

*Arbetstid 50-75%

Deltagaransvarig: Jessica Dahlström, tel: 073- 155 11 15, jessica.dahlstrom@coompanion.se

 

logga2loigga2logga2