Kurser, inspirationsdagar, idéutveckling för er som driver eller vill driva idéburen vård och omsorg

Skräddarsydda kurser, inspiration, utveckling och nätverk för idéburen vård och omsorg!Tillvaxtverket

Har du idéer om att starta verksamhet inom vård och omsorg?  Eller funderar er verksamhet på att utveckla vård- och omsorgstjänster?  Eller driver ni redan vård och omsorg i en idéburen organisation? Då har vi flera erbjudanden om utbildning, nätverk och hjälp till utveckling! Insatserna sker i samarbete med Tillväxtverket och därför är allt deltagande kostnadsfritt.

 

Vad menas med idéburen vård och omsorg?vard_omsorg1

Med idéburen vård och omsorg menas verksamheter som främst drivs som ideella och ekonomiska föreningar, utifrån samfund och stiftelser.  När dessa verksamheter går med vinst återinvesteras den huvudsakligen i verksamheten och till gagn för verksamhetens centrala idé.

 

Delta i alla eller några av följande aktiviteter:

Nyföretagarutbildning, 6 tillfällen (halvdagar) sept-nov

Nyföretagarutbildningen vänder sig till er som funderar på att starta (eller just har startat) ett kooperativ eller annan idéburen verksamhet inom vård och omsorg.  Ni kanske är ett kompisgäng, en grupp som idag är anställda inom det offentliga och vill “knoppa av”, en förening som vill erbjuda tjänster eller en lokal utvecklingsgrupp som sett ett behov i ert område.  I den här utbildningen får ni en rivstart. Och ni får dela era funderingar med andra som också befinner sig i startgroparna. Läs mer om nyföretagarutbildningen för idéburen vård och omsorg här!

 

Styrelseutbildning torsdagen den 18 september, kl 9-16

Ett fungerande styrelsearbete är bra och viktigt för att verksamheten ska kunna utvecklas och växa. Vi går igenom styrelsens roll och ansvar och vilka lagar som styrelsen måste följa. Vi går även igenom vilka typer av frågor styrelsen bör arbeta med och vad som är lämpligt att delegera. Läs mer om styrelseutbildningen här!

 

Starta ett CASA! Så här startar du hemtjänst med en beprövad idé – temadag

CASA (Care And Share Associates) är en brittisk modell för personalägd hemtjänst och andra servicetjänster i hemmet.  CASA har mycket gott rykte och har spridits över England. Det är också en väg in på arbetsmarknaden för många. I Sverige finns CASA i Stockholm och Göteborg/Mölndal. Och fler orter ska det bli. Kanske är det du och eller din organisation som startar Sveriges nästa CASA.

Den här dagen får du information om CASA och hur det går till att starta ett CASA. Vilken hjälp och nytta har man av “moder”-CASA och vad innebär det att CASA sprids med social franchising? Utifrån CASA i Mölndal får vi höra både verksamhetsledaren och medlemmar berätta hur de arbetar. Vi avser att ha någon från en kommun, till exempel Mölndal, med erfarenhet av CASA som medverkar. Tid och plats och mer information om innehållet kommer. Möjligen kommer denna temadag att förläggas utanför Göteborg.

 

Delta gärna i allt!

Vi har planerat aktiviteterna så att de inte krockar med varandra och med fördel deltar du i alla.  Eller så plockar du just det som du tycker är godast från smörgåsbordet.

Vill du veta mer? Kontakta Joachim Keim!