Bli medlem i Coompanion!

Bli medlem

Ekonomiska föreningar och näringsdrivande idéella föreningar kan ansöka om medlemsskap i Coompanion Göteborgsregionen. Föreningen bör ha funnits minst ett år.  Genom medlemsskapet får föreningen tillgång till ett nätverk.  Bland annat anordnas två gånger om året ett mingel för medlemmarna.  Föreningen försöker också varje år driva minst ett projekt för medlemmarnas utveckling.  Medlemmar går också för halva priset på våra kurser.

För att bli medlem skickar eller mailar man en medlemsansökan, sin senaste årsredovisning och stadgar till Coompanion.  Styrelsen beslutar om medlemmen antas och därefter får ni en faktura på insatsen, 500 kr.  Insatsen betalas alltså endast en gång. Coompanion har för närvarande ingen årsavgift. Den kan enligt stadgarna uppgå till högst 1000 kr.

Ladda hem medlemsansökan!