Bli medlem i Coompanion

Var med och inspirera fler  – tillsammans skapar vi mer nytta för varandra! Ekonomiska föreningar och näringsdrivande idéella föreningar kan ansöka om medlemsskap i Coompanion Göteborgsregionen. Föreningen bör ha funnits minst ett år.

Genom medlemskapet får föreningen tillgång till ett stort nätverk, bland annat anordnas mingel för medlemmarna två gånger om året. Medlemmar deltar för halva priset på våra kurser och vi försöker driva minst ett projekt för medlemmarnas utveckling varje år.

Ansök nu!

För att bli medlem fyller ni i medlemsansökan. Kooperativ behöver också skicka in stadgar och senaste årsredovisningen via e-post. Coompanions styrelse beslutar om medlemskap och därefter får ni en faktura på insatsen som är 500 kronor. Insatsen betalas endast en gång. Coompanion har för närvarande ingen årsavgift.