Coompanion och socialt företagande

Sara Isaksson, projektledare för sociala företagsinkubatorn Sfinx

Sara Isaksson, projektledare för sociala företagsinkubatorn Sfinx

Kooperation, att arbeta tillsammans i ett jämbördigt ägt företag, för ett gemensamt behov, har alltid varit ett sätt att möta utmaningar i tiden och därför är det naturligt att de flesta arbetsskapande sociala företag är kooperativ.  Därför är Coompanion, vars syfte är fler och bättre kooperativ,  engagerad i socialt företagande. Många sociala företag i vår region är medlemmar i Coompanion. Sedan över 20 år har vi arbetat med utveckling av sociala företag och idag har vi beprövade sätt att starta sociala företag på. Vi jobbar såväl med mobiliseringsprocessen som med engagerade tjänstemän och de sociala entreprenörerna som startar.

 

Så här jobbar Coompanion med socialt företagande

 

 

coompaninon_sfnix_LOW

Broschyr om inkubatorn Sfinx

Hjälper till vid start

Information och inspiration

Ibland är det de som ska starta som kontaktar oss, ibland är det intresseföreningar eller anhöriga och ibland är det tjänstemän i kommuner eller på Arbetsförmedlingen.

Vi vet vad som behöver göras för att få en god start. I tidiga skeden informerar vi och arrangerar bussrundturer till sociala företag i göteborgsområdet för dem som är nyfikna på vad socialt företagande är.

Så här sätter ni igång

Om det finns ett intresse är det viktigt att fördjupa sig och få med intressenter. I  mobiliseringsfasen gör vi därför en etableringsanalys. Den är ett  strukturerat sätt att förstå just era förutsättningar och samtidigt få med viktiga samarbetspartner i arbetet.

Sfinx – en beprövad metod för att bygga ett socialt företag

Vi vet hur man stöttar individerna och företagen som ska starta sociala företag. Vår inkubatorsmetod SFINX, är ett beprövat sätt att ge individerna en trygg resa mot socialt föreragande. Här kan du läsa mer om SFINX och möta entreprenörerna som själva berättar om sina erfarenheter.

Vill du veta mer om hur vi hjälper till vid starten, kontakta t ex Sara Isaksson eller Pär Olofsson.

 

1000JOBBVår vision är 1000 jobb i sociala företag år 2020

Under 2014 driver vi, tillsammans med ett stort partnerskap, ett EU-finansierat projekt där målet är att det 2020 ska finnas 1000 anställningar i sociala företag i Göteborgsregionen. 2013 var detta antal 287 st. Här kan du läsa om hur detta ska åstadkommas, hur projektet fortskrider och vilka som deltar i partnerskapet!

 

Social Franchising ska öka takten på jobbskapande i sociala företag

Varje socialt företag är ett mirakel. Det bygger på nytänkande tjänstemän, uthålliga entreprenörer, förebilder och ett långvarigt stöd från såväl företagsrådgivare som andra intressenter. Vi vill göra detta enklare före fler och arbetar därför med några av Sveriges Italiens och Storbritanniens bästa sociala företag för att deras affärsidéer ska etableras på fler orter. På det viset behöver inte hjulet uppfinnas på nytt och man kan lära av sina föregångare. På detta sätt sprids hotell/B&B verksamheten Le Mat som startade i Italien och nu är etablerat i Göteborg och Karlstad vidare till bland annat Österåker. Det brittiska hemtjänstkonceptet CASA finns i Mölndal och Västra Göteborg och planerar för start i Sundbyberg, t ex. De nämnda exemplen finns alla inoCoompanion_SocialFranshising_logo_rödm projektet Explosion. Har du ett bra koncept som skulle kunna spridas till fler orter, eller vill du att en verksamhet ska etableras i din kommun? Eller vill du veta mer om Social Franchising. Kontakta i så fall Sven Bartilsson, koordinator på Coompanion Göteborgsregionen eller Camilla Boström, projektledare för projektet. Social Franchising har en egen hemsida som du hittar här!

 

 

 

Spridning av kunskap om socialt företagande

Våra bussrundturer till sociala företag i regionen, som under det senaste året skett nästan varje månad, har fort blivit fulltecknade.

Bussrundtur på besök på Basta Väst

Bussrundtur på besök på Basta Väst

Det ESF-projekt vi haft, som möjliggjort att dessa resor varit kostnadsfria, tar nu slut men vi fortsätter göra dessa uppskattade turer på beställning. De är ett perfekt sätt att snabbt förstå vad socialt företagande är och att få lyssna på entreprenörernas egna ord om vägen från arbetslöshet eller långvarig sjukskrivning är både rörande och upplyftande.

Eftersom Göteborgsregionen har största koncentrationen av sociala företag, här finns drygt 50 st, har vi i maj under två år anordnat Stora Sociala företagsdagen 2013 och 2014. Här möts nyfikna och engagerade i och för sociala företag.

Läs mer om socialt företagande här!