Dokumentation workshop 2014

 

Under en knapp timma diskuterades hjärtefrågor som olika personer hade med sig till dagen. Grupperna hade i uppgift att sammanställa de centrala tankarna och förslagen från respektive grupp.

 

Offentlig upphandling

Konkreta förslag om hur upphandlingar kan göras tillgängliga för sociala företag. Att ta med när man träffar beslutsfattare och politiker på olika nivåer inom offentlig sektor. Också arbeta vidare på inom olika projekt som pågår.

IMG_9274

 

IMG_9273

 

 

Finansiering

IMG_9275

 

Karriärstödsmodell

Saker att tänka på och utveckla… och att samarbeta kring!

 

IMG_9276

 

 

 

 

 

 

 

IMG_9278

IMG_9277

 

 

Nationellt och regionalt nätverk

Både för synliggörande, kunna göra saker tillsammans och hjälpa varandra.

 

IMG_9281

 

 

Ekonomi/försörjning vid uppstart av arbetsintegrerande sociala företag

Mer samarbete efterlyses mellan myndigheter. Förslag att Coompanion tar initiativ och bjuder in!  (Arbete med detta pågår i ESF-förstudien 1000 jobb i sociala företag 2020)

IMG_9282

 

 

Samverkan både mellan sociala företag och med andra företag

Samarbete var ordet!

IMG_9284

 

IMG_9285

 

IMG_9286

 

Fler modeller för den som står närmare arbetsmarknaden

Förslag för ännu större dynamik.

IMG_9287

 

IMG_9288

 

 

Konkurrera med privata företag?

Dagens kortaste “statement”!

IMG_9290

 

 

Administration av löner för folk med olika ersättningar

Det är inte alltid så lätt men här är lite tips…

IMG_9291

IMG_9292

 

Hur kan vi stötta företag för bättre arbetsmiljö?

Sociala företag kanske har något som resten av arbetslivet kan lära av?

IMG_9294

 

Stöd till handledare

Bära lagom mycket. Handledare kan vara ett utmanande arbete.

IMG_9296