Företagarutbildning idéburen vård och omsorg

vard_omsorg123 september  startar en kostnadsfri företagarutbildning för dig/er som vill startar eller driver en idéburen verksamhet inom vård och omsorg.

Med idéburen menar vi att verksamhetens vinst återinvesteras i verksamheten till gagn för t ex en vård- eller omsorgsideolog eller något annat vars syfte inte främst är att generera kapital. Oftast drivs idéburna verksamheter som ekonomiska eller ideella föreningar eller stiftelser.

Kursen genomförs av Coompanion i samarbete med Tillväxtverket. Fokus ligger på dig som vill verka inom sektorn och nyttja de möjligheter som Lagen om Valfrihet ger. Lagen innebär den som behöver vård och omsorg kan välja vem som ska utföra vården.

Målsättningen med utbildningen är att sänka tröskeln för att komma igång med sitt företagande genom att få en bred syn på företagandets möjligheter och krav. En stor punkt är också öka möjligheten att skapa nätverk för lärande och erfarenhetsutbyte med andra blivande företagare i samma situation.

 

Plats Meddelas senare, men troligtvis i nordöstra Göteborg
Kursdatum 23 och 30 september, 14 och 28 oktober, 4 och 18 november. Alltid  kl 13-16
Mer information Kontakta Joachim Keim
Anmälan Maila anmälan senast 12 september till till den här adressen! Ange Företagarutbildning i ämnes- raden samt namn, företag och telefonnummer så kontaktar vi dig för ytterligare detaljer.  Anmälan är bindande och vi förväntar oss att du deltar i minst 5 av 6 utbildningstillfällen.
Kostnader Utbildningen är kostnadsfri och kursmaterial är inkluderat. Avbryts utbildningen debiteras 1 000 kr per deltagare. Deltagarna står själva för eventuella reskostnader

 

Med stöd av Tillväxtverket

 

Innehåll

Vad är idéburen vård och omsorg

Här går vi igenom kännetecken, hur sektorn ser ut, utveckling och företagsformer bland annat

 

Affärsidé/verksamhetsidé och affärsplan

Vad ska ni göra och för vem? Vad är ert erbjudande? Vilket behov svarar era tjänster mot? Vem ska betala för era tjänster? Vad ska få kunden eller vårdtagaren att välja just er?

 

Omvärld

Vilka tillstånd krävs för just er verksamhet? Vad behövs för att uppfylla dessa? Hur ser Lagen om offentlig upphandling ut och hur gör ni ett anbud för att man kan sälja till offentlig sektor om detta krävs för er tjänst?

Hur ser Lagen om offentlig upphandling ut och hur gör ni ett anbud för att man kan sälja till offentlig sektor om detta krävs för er tjänst?

 

Att sälja  till offentlig sektor och andra

Hur säljer du?  Från det första samtalet till ett avtal. Om försäljning både till offentlig sektor och till andra. Det kan vara brukare, kommunen eller regionen. Olika strategier behövs för att bli känd, göra sig tillgänglig och bli vald.

 

Organisation- och arbetsgivaransvar

Här diskuterar vi hur ni leder och organiserar arbetet, hur ansvaret ser ut och kan fördelas. Vi sätter fingret på de områden som är viktiga att fokusera i skötseln av ert företag. En bit som många upplever som lite utmanande är arbetsgivaransvar så det lägger vi lite extra krut på.

 

Ekonomi

Er budget är er ekonomiska plan. Alltså handlar denna del om att planera er ekonomi. Vi kommer också att gå igenom redovisning och budgetuppföljning.

Mer information och fullständigt schema hittar du här!