Idéutveckling för dig/er som driver företag inom idéburen vård och omsorg

vard_omsorg1En av utmaningarna för alla företag och organisationer som vill utvecklas är att utveckla erbjudanden som är efterfrågade – som någon är beredd att betala för. Även idéburna organisationer behöver idéutveckla.

Drivhusprocessen ger er träning och verktyg för att löpande kunna arbeta med nyutveckling eller vidareutveckling för att möta kunder/brukarnas behov.

Drivhusprocessen består av workshops där ni arbetar med er egen verksamhet och med era egna idéer.

Det kan vara befintliga idéer som ni vill vidareutveckla eller helt nya idéer. Samtidigt lär ni er att använda verktyg och metoder som ni sedan kan fortsätta att använda i er ordinarie verksamhet.

Maximalt finns det plats för 15 personer och flera från varje företag/idé kan vara med.

Med idéburen menar vi att verksamhetens vinst återinvesteras i verksamheten till gagn för t ex en vård- eller omsorgsideolog eller något annat vars syfte inte främst är att generera kapital. Oftast drivs idéburna verksa

mheter som ekonomiska eller ideella föreningar eller stiftelser.

Kursen genomförs av Coompanion i samarbete med Tillväxtverket och Drivhuset.

En stor punkt, förutom ett förbättrat erbjudande, är också öka möjligheten att skapa nätverk för lärande och erfarenhetsutbyte med andra blivande och befintliga företagare i samma situa

Tillvaxtverket

tion.

Det är en fördel om ni är flera som ska driva verksamheten att fler än en deltagare deltar. Beroende på intresse kan vi dock vara tvungna att begränsa detta till max två.

Vi kommer att använda material från Coompanion och Tillväxtverket. Föreläsarna kommer även att delta med eget material och dela med sig av sina egna erfarenheter.

 

Fyra kurstillfällen

29/4, 12/5, 27/5 och 3/6 kl 9-12

Plats Coompanion, Packhusplatsen 2, Göteborg
Mer information Kontakta Joachim Keim joachim.keim@coompanion.se
Anmälan Maila anmälan senast 17 april till goteborg@coompanion.se. Ange Idéutveckling i ämnesraden samt namn, företag och telefonnummer så kontaktar vi dig för ytterligare detaljer.  Anmälan är bindande.
Kostnader Utbildningen är kostnadsfri. Avbryts utbildningen debiteras 1 000 kr per deltagare. Deltagarna står själva för eventuella reskostnader

 

Välkommen med anmälan!

 

Ladda ned inbjudan som pdf här!