12 april 2019

Arbetsförmedlingen söker övningsplatser – gör er redo!

Arbetsförmedlingen inbjuder till att lämna anbud i upphandling av arbetsintegrerande övningsplatser. Vår öppna verkstad hjälper er att kunna svara på upphandlingen på bästa sätt!

Vi går igenom upphandlingen, svara på era frågor och tolkar underlaget tillsammans. Tänk på att ni även kan lämna anbud ihop med ett annat företag! Vi hjälper er att hitta rätt alternativ.

Öppen verkstad inför upphandlingen

12 april 2019 kl 9.00-12.00
YESBOX – Home of Entrepreneurs, Göteborg

Anmäl er här

 

Pris: 500 kronor exkl. moms. OBS! Begränsat antal platser. Anmäl er senast förmiddagen torsdag den 11 april.

 

Om upphandlingen

Arbetsförmedlingen har fått i uppdrag från regeringen att utarbeta och genomföra ett nationellt program med sysselsättningsfrämjande insatser som stimulerar till att fler arbetsintegrerande sociala företag startar och växer. Målet är att skapa fler möjligheter till arbete för personer som är eller riskerar att bli långtidsarbetslösa.

Anbud ska vara inne senast den 3 maj 2019.

Läs mer om upphandlingen

Arbetsintegrerande sociala företag kan bidra till att öka sysselsättningen av dessa personer och det är därför viktigt att skapa bättre förutsättningar för företagen att bli fler och att de kan växa.

Dela