10 juni 2020

Finansiering av byggemenskaper på landsbygd och mindre orter

Välkommen på erfarenhetsutbyte om finansieringsutmaningar för byggemenskaper på landsbygden, med konkreta exempel från verkligheten och tips kring lösningar och möjligheter. Vi tittar närmare på byggruppers största utmaningar kring finansiering på landsbygd jämfört med i städerna.

Webbinarium Onsdag 10 juni kl 16-18

 

Anmäl dig här

 

Vi vet att finansiering är en utmaning och ser att många grupper kämpar med det. Det finns särskilda utmaningar på landsbygden och därför kommer vi att lyfta och dela konkreta exempel, titta på utmaningar och möjliga lösningar. Vi får också ta del av bankens perspektiv och råd. Vilka möjligheter finns det för ekonomiska föreningar och hur kan Mikrofondens garantier vara till hjälp?

Program

 

15:30 Zoom-fika och byggemenskapsmingel, tekniktest och support

 

16:00 Intro och presentationsrunda

 

16:20 Erfarenheter från byggemenskapen Baskedal kooperativ hyresrättsförening, Alexandra Nordin Jansson.

 

16:30 Hur kan en byggemenskap finansieras? Konkreta exempel och bankens perspektiv. Kristoffer Lüthi, Ekobanken.

 

16:45 Gruppdiskussioner – vi möts och delar erfarenheter i mindre grupper: Vilken är er största finansieringsutmaning i ert projekt? Finns olikheter/likheter mellan olika projekt och i landsbygd, mindre ort och större stad?

 

17:10 Hur hanterar man kassaflöde och nyttjar omvänd moms under planeringen och byggfasen? Staffan Schartner, arkitekt på Omniplan, projektlots Byggemenskapen Gården.

 

17:20 Möjliga vägar till finansiering innan byggfas – Jan Svensson, Mikrofonden.

 

17:30 Gruppdiskussioner: Vilka lösningar har ni hittat i era projekt och vilka möjligheter ser ni för att lösa finansiering under planerings- och projekteringsfas?

 

17:45 Återkoppling på frågor, summering och feedback

 

18:00 Avslut

Dela