3 oktober 2018

Fråga juristen om GDPR

När dataskyddslagen och GDPR nu trätt i kraft har det säkert kommit upp flera frågor som relaterar till GDPR, även om ni har vidtagit de åtgärder som krävs enlig lag.

3 oktober, kl. 16-19
YESBOX, Göteborg

Pris: 1000 kr (exkl. moms)
För Coompanions medlemmar: 500 kr (exkl. moms)

Anmäl dig här.

I den här kursen går vi bland annat igenom:

Dela