20 november 2018

Kooperationens framtid

Hur kommer de kooperativa företagen i Sverige och världen att utvecklas i framtiden? Och hur har digitaliseringen bidragit till nya innovativa sätt att driva kooperativ på?

Sven Bartilsson berättar om hur kooperativa värden som hållbarhet, demokrati och delaktighet står sig i  en värld där utvecklingen går allt snabbare.

20 november, kl. 18-19

Yesbox, Göteborg (hitta hit)

Seminariet är kostnadsfritt! Anmälan här »

Sven Bartilsson är senior advisor på Coompanion Göteborgsregionen och har haft en central roll i kooperationen och det sociala företagandets utveckling i regionen. Han är upphovsman till flera böcker och rapporter i det kooperativa området och en drivande kraft i hållbarhetsarbetet inom företagsrådgivningen i Göteborg.

En del av Kooperativa Veckan

Kooperationens Framtid är en del av Kooperativa Veckan #47. Missa inte alla andra spännande aktiviteter som sker hos kooperativa företag runt om i landet.

Se hela programmet här »

Dela