2 februari 2020

Odlardagarna 2020

Odlardagarna är en helg för småskaliga grönsaksproducenter där vi delar erfarenheter, går på föredrag och workshops. Under två dagar diskuteras allt från kompostering, ekonomisk hållbarhet, odlingsmetoder, bevattning, försäljningskanaler och inte minst hur vi själva håller ihop i balansen mellan livet och odlingen.

Årets panelsamtal och tema kommer återigen fokusera på ekonomisk hållbarhet. Vilka nycklar kan etablerade odlare dela med sig av? Minst lika viktigt blir en rad föredrag om personlig hälsa för oss som företagare, och precis som ifjol har vi några odlare som själva berättar om sina verksamheter.

1-2 febrauri
Yesbox, Göteborg
Arrangörer: Nätverket Småskalig grönsaksproduktion, Coompanion och Andelsjordbruk Sverige

Anmäl er är

Tid och rum för att mötas och dela kunskap mellan besökarna skapas också. Open Space får större plats och den populära lördagsmiddagen ska ordnas igen.

Minimässan återkommer! Semenco, Waterboys och Närlant kommer och fler utställare rapporteras löpande under januari.

Anmäl er här

Dela