Karriär-Kraft God Man med hjärta

Bild Ulf AppelqvistEtt dussin personer har genomgått Karriär-Krafts God man-utbildning och avslutar under juni med ett obligatoriskt web-test som krävs för att få uppdrag på området.

Ulf Appelqvist, verksamhetsledare för kooperativet Karriär-Kraft God man med Hjärta och leder kursen som startar i slutet av september har följt vårens kurs och säger:
– Det har varit en grupp med blandade åldrar som blivit allt mer säker och öppen allteftersom.
Ulf är själv God man för tre ensamkommande flyktingbarn och berättar att den kurs som Karriär-Kraft erbjuder är imponerande bred, jämfört med den som hans kommun erbjöd honom när han blev engagerad.
– De många föreläsarna, från Migrationsverket, från boenden, erfarna gode män, psykolog och avslutningen; en vuxen med egen erfarenhet av att komma som ensamkommande, har erbjudit många olika vinklar och insikter. När jag nu tar över ansvaret för kursen efter Magnus Johansson, har jag mycket att leva upp till.
I slutet av september startar alltså nästa kurs. Om intresse finns anmäler man detta till Ulf Appelqvist som avslutar med att säga:
– Empati, intresse för människor och tålamod är det viktigaste för att bli en bra God man. Man måste också vara beredd att sätta sig in i myndighetssystem och lägga tid på sitt uppdrag.

 

Till 1000jobbs hemsida!