Det kommer bara att bli fler sociala företag

asa_callesen– Vi är ett bollplank från stadens sida, för att se vilka möjligheter som finns att vara en del i detta från Göteborgs stads sida. Men vi vill också, rent egoistiskt, helt enkelt hitta bra arbetssätt i den här frågan, säger Åsa Callesen, Arbetsmarknadsenhetschef Västra Hisingen.
Coompanion är duktiga på att ta vara på det de lärt sig i det tidigare projektet med inkubatorn Sfinx. Det ger trovärdighet, jag känner stor tillit, de jobbar mycket professionellt med detta. Det känns väldigt viktigt att det här blir rätt. Det kommer bara bli fler sociala företag.
Hon berättar mer om tankarna kring hur projektet ska leva vidare.
– Jag tror att de kan göra nytta för människor långt från arbetsmarknaden. Och i kölvattnet kan fler kooperativ bildas, och få fler i egenförsörjning. Det är ju målet, att fler ska komma dit.

Hur skiljer sig “1000 nya-projektet” från andra projekt eller arbetssätt?

Genom att de drar in många aktörer i projektet, och själva är ett nätverk. De är otroliga, de har sådan tro och målmedvetenhet i detta.
Åsa Callesen funderar sedan kring vad som krävs för att genomföra projektet och nå målet.
– En svår nöt att knäcka är just att få till långsiktiga lösningar, där människor kan få försörjningsstöd längre än en månad i taget för att kunna delta i ett socialt företag. Det krävs både god vilja och koll på lagar och regler, både i socialtjänsten, i de olika stadsdelarna och på Arbetsförmedlingen.

Kan du ge exempel på en stadsdel som ligger i framkant?

Angered. De har avsatt personal som jobbar specifikt mot sociala företag. Andra stadsdelar ligger kanske inte alls så långt fram, men då har de kanske också en mycket mindre grupp som har det behovet.

Vad har varit roligast så här långt?

Man träffar så trevliga människor, och man hamnar ju mycket i samma frågor. Det blir väldigt roligt när vi kan komma till skott, och få lite flyt i det.

Berättat för Maria Gunnarsson