Lennart Kurlberg: Utmaningen är att hitta goda affärsidéer

IMG_0516Om man tittar på målgruppen, sjukskrivna och så vidare, så saknas ofta ”motorer” i de grupperna. Det här projektet vill skapa förutsättningar för sociala företag. En bra grogrund eller plattform som kan generera effekter långsiktigt. säger Lennart Kurlberg, samordnare på Arbetsförmedlingen.

En av grundtankarna med projektet är att se människans hela livssammanhang, och jobba på flera fronter för att skapa långsiktiga lösningar.

– Att få igång fler sociala företag är redan nu en del av vårt uppdrag. Vi ska delta i de aktiviteterna eller i de insatserna. Vi träffar representanter för sociala företag sedan flera år, berättar han vidare.
Vi tittar på formen för samarbete, att hitta ett upplägg som känns ok och som kan fungera. Målet med förstudien är att det blir ett genomförandeprojekt av detta under nästa år, 2015.
– Vad hoppas du projektet ska leda till?
– Att vi hittar en modell som går att genomföra för att skapa de här jobben. Så att det går att påvisa, mot exempelvis politiker, att det fungerar. En nytta är naturligtvis att kunna gynna utvecklingen av sociala företag.
Det finns flera utmaningar för att säkra en långsiktig och bred utveckling av sociala arbetsintegrerade företag. En är frågan om likviditet. De som vill starta eller arbeta i sociala företag har sällan ekonomiska medel, det krävs ju alltid något slags startkapital, en grundplåt. Vi skulle kunna titta på mikrolån som en väg till exempel. En annat område är att få ett regelverk/förordning som är anpassat och tagit hänsyn till den specifika situation som det är att starta social företag. Den grundläggande utmaningen är trots allt, att hitta goda affärsidéer som fungerar över tid.
– Hur skiljer sig det här projektet från andra du har erfarenhet av?
– Det här projektet andas en vilja att skapa förutsättningar för sociala företag. En bra grogrund eller plattform som kan generera effekter långsiktigt.
– Vad är mest utmanande?
– Att förstå varandras verklighet. Man själv har inte hela sanningen. Man får försöka lyssna och lära.

Berättat för Maria Gunnarsson

Tillbaka till sidan om projektet 1000 jobb i sociala företag i Göteborgsregionen 2020