Mål 5 Inom varje myndighet finns ett strukturerat arbetssätt för arbetet med soci­ala företag

Detta ska ske:

 • Dokumenterade och kända riktlinjer för socialt företagande finns inom myndigheterna.
 • En ansvarig för socialt företagande finns för varje kontor som aktivt arbetar med processer för socialt företagande.
  Mäts: Utsedd funktion.
 • 100 tjänstemän har deltagit i kompetensutveckling

Vi har två strategier för att höja kunskapen om socialt företagande för att få ett effektivare samarbete:

 1. Resurspersoner med ansvar för socialt företagande inom stadsdelar och af-kontor. (Resurspersoner är nödvändiga för samarbetet mellan AF och kommun.)
 2. Kontinuerlig kompetensutveckling av tjänstemän.
  En gemensam processkarta blir ett viktigt verktyg för samverkan mellan myndigheterna.

  Resurspersoners uppdrag ska tydliggöras under projektets första år. För personerna inom myndigheterna erbjuds utbildning samt skapas nätverk där ansvariga vidareutvecklar kompetens. Vi arbetar på att kontaktpersoner från Kompetenscentra införlivas i nätverket successivt så att sociala företag kan utvecklas till ett av kompetenscentras verktyg.