Mål 7 Projektets resultat är spritt i Västsverige

Så här ser spridningen ut!

  • Lokalt partnerskap och plan för hur Le Mat startas i Falkenberg.
  • 20 deltagare i Falkenberg har genomgått Le Mat intro-utbildning.
  • Etableringsanalyser i Göteborgsregionen
  • Information om modellen till alla (6) samordningsförbund.
  • Ytterligare 5 sociala företag i Västsverige är anslutna till Social Trade.

De kunskaper ochmodeller som genereras i projektet vill vi göra tillgängliga i Västsverige. Studieresor för intresserade från olika kommuner i Göteborgsregionen. Vi har i Explosionsprojektet utvecklat etableringsanalyser som vi kommer att använda för att sprida frön till andra delar av Göteborgsregionen.