Organisation 1000 jobb – Grundsteget

Samarbetspartners

Arbetsgrupper

Styrgrupp

  • Anders Ednersson, Göteborgs Stad Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen
  • Pernilla Svebo Lindgren SKOOPI GR
  • Helena Kaså Winqvist Göteborgs Stad Social Resursförvaltning
  • Anders Östling Arbetsförmedlingen
  • Susanne Robertsson, Business Region Göteborg
  • Eva Ahlstedt Social och arbetsförvaltningen Arbetsmarknadsenheten Partille kommun
  • Sven Bartilsson, Sara Isaksson och Ann-Sofie Palmlöf, Coompanion Göteborgsregionen.

  Referensgrupp med sociala företag

 • Förankring i, och avstämning med, de existerande sociala företagen kommer att vara en viktig förutsättning för ett effektivt projekt. I referensgruppen ingår:
  • Pernilla Svebo Lindgren, Vägen ut! kooperativen
  • Linda Simemark , Basta Väst AB
  • Kinna Skoglund, Karriär-Kraft
  • Marie-Louise Bergdahl, GFSAK,
  • Beatrice Alger, Forum Skill
  • Sara Isaksson, Coompanion

  Metodutvecklingsgrupp

  I denna grupp finns representanter från Arbetsförmedlingen, Göteborgs Stad, de Sociala företagen och Coompanion. Den ska utveckla metoder för att möta strukturella utmaningar som finns på deltagarens väg till socialt företagande.

Tillbaka till 1000 jobb!