Presentationer från Kick-off 20/1 2016

Här lägger vi upp presentationer från Kick-offen

Till hemsidan för 1000 jobb!