Projekt

Här kan du läsa om några av våra aktuella projekt som vi leder nu:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projektet Collaborative Financial Readiness of Social Enterprises in Sweden är finansierat av EU Kommissionen. Utbildningsprogrammet genomförs hösten 2017. Utbildningarna äger rum i Göteborg och ni kommer få tillgång till ett stort utbud av digitala resurser och webbutbildningar. De första utbildningstillfället äger rum 5 septemberLäs mer här >>

 

1000 jobb logotyp sociala företag

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi ska bidra till att 1000 personer har anställningsbevis i arbetsintegrerande sociala företag genom att dessa företag är ekonomiskt hållbara och det finns ett fungerande system där sociala företag och myndigheter har ett tillitsfullt samarbete så att vägen in i de sociala företagen är tillgänglig.

Med stöd av Europeiska Socialfonden, ska vi 2015-2018 ta de första stegen mot visionen, tillsammans med ett stort partnerskap. Läs mer här >>

 

Kollaborativ Designplattform

 

Projektets mål är att ta fram en användarvänlig digital plattform som ska revolutionera vårt sätt att konsumera mode, och där projektet möter kundens efterfråga kring en hållbar handel. Detta är ett unikt koncept där modeföretag samverkar, får ekonomisk utdelning och ingår i den kollaborativa ekonomin genom uthyrning av produkter. Syftet är också att ge kunden ett högre värde, då man får mer tillgång utan att äga. Genom en digital tjänst når vi en större målgrupp som kan nyttja servicen och den digitala plattformen kan på sikt skalas upp. Projektet finansieras av Vinnova i utlysningen “från analog till digital”. Läs mer på Vinnovas hemsida >>