1000 Jobb – Grundsteget

Vår vision: 2020 ska det finnas minst 1000 anställda i sociala företag i Göteborgsregionen. Projektet ska  skapa tillväxt i befintliga sociala, starta nya företag och höja kunskapen om socialt företagande hos myndigheter.

Läs mer

Fler Arbetsintegrerade Företag i Västra Götaland!

Ett projekt som genomförs i samverkan mellan Västra Götalandsregionen och fyra Coompanion-kontor. Projektet ska bidra till att fler människor inkluderas på arbetsmarknaden genom arbetsintegrerade sociala företag (ASF).

Läs mer

ASF Akademin

Det nya projektet ASF Akademin utbildar företag runt om i landet för att arbetsträningen ska bli ännu bättre och kvalitetssäkrad. Projektet utbildar även ledare i företagen för att kunna möta de unika förutsättningar som finns i just sociala företag.

Läs mer

Collaborative Financial Readiness

Är ni ett socialt företag? Växla upp er samhällsnytta – vi gör er redo för en investering!

Läs mer

Stadslandet

Med sitt läge mellan stad och landsbygd kan Göteborgs norra stadsdelar ses som framtidsområden för innovativ stadsutveckling. I det EU-finansierade projektet Stadslandet Göteborg möts stad och land i innovation och affärsutveckling kring livsmedel, turism, logistik och gröna näringar.

Läs mer

Sharing Cities

Sharing Cities Sweden ska sätta Sverige på kartan som ett land som aktivt arbetar med delningsekonomi i stora städer. Projektet ska utveckla världsledande testbäddar för sharing economy i Stockholm, Göteborg, Malmö och Umeå.

Läs mer