Växla upp er samhällsnytta – vi gör er redo för en investering!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klicka här för att komma till vår hemsida!

Vi erbjuder nu ett specialutformat utbildningsprogram för att göra er som socialt företag – eller verksamhet med sociala ändamål – redo att växla upp er samhällsnytta genom extern finansiering.

Projektet Collaborative Financial Readiness of Social Enterprises in Sweden är finansierat av EU Kommissionen. Utbildningsprogrammet genomförs hösten 2017. Utbildningarna äger rum i Göteborg och ni kommer få tillgång till ett stort utbud av digitala resurser och webbutbildningar. De första utbildningstillfället äger rum 5 september.

 

Utbildningstillfällen (samtliga i Göteborg) exakt plats kommer senare

Tillfälle 1: tisdag 5 september kl 9-15

Tillfälle 2: onsdag 20 september kl 9-15 (föreläsare Malcolm Hayday)

Tillfälle 3: onsdag 11 oktober kl 9-15

Tillfälle 4: onsdag 1 november kl 9-15

Tillfälle 5: onsdag 6 december kl 9-15

Tillfälle 6: onsdag 21 februari kl 9-15

 

Som deltagare i programmet får ni bland annat

 • Stöd och konsulthjälp att ta fram en effektiv investeringsplan och prospekt
 • Nätverk och kontakter med potentiella investerare
 • Utbildningsprogrammet, Investor Readiness Program (IRP) som omfattar:
  • Värderingar och kultur
  • Analys av finansierings- och utvecklingsbehov
  • Affärsutveckling – verktyg för att utveckla en hållbar affärsmodell, finansiering
  • Samhällsnytta – att göra rätt saker, mäta och synliggöra social nytta
  • Hållbarhetsramverk – People, Planet, Prosperity, Innovation
  • Individuellt ledarskap
  • Gruppdynamik
  • Strategi och väg framåt
  • Finansieringsmodeller
  • Marknadsstrategi
  • Organisationsmodeller
  • Praktisk finansiering

 

Vilka kan delta?

Kooperativ, arbetsintegrerande sociala företag, stiftelser,  ideella föreningar samt  företag med sociala ändamål mfl från hela Sverige.

Sökande får gärna arbeta med samhällsutmaningar och behov såsom arbetstillfällen, inkludering, innovation, utbildning, klimat och energi. Vi ser gärna ett särskilt fokus på grupper som av olika orsaker kan ha svårare att ta sig in på arbetsmarknaden, såsom unga, kvinnor, personer med funktionsvariation eller med utländsk bakgrund.

 

Finansiering hjälpte oss växa!

 

Vägen Ut! Karriär-Kraft Kosters Trädgårdar
 vu_koop_rgb logga260  kt
Länk till artikel (pdf) >> Länk till artikel (pdf) >>  Länk till artikel (pdf) >>

 

 

Kontaktuppgifter

Jan Svensson, jan.svensson@coompanion.se , tfn 031-744 01 60, Coompanion Göteborgsregionen

 

Om projektet

Projektet Collaborative Financial Readiness of Social Enterprises in Sweden är finansierat av EU Kommissionen och genomförs i samarbete med Mikrofonden och ett nätverk av finansiärer. Genom projektet vill vi genom finansiering bidra till fler, större och mer hållbara sociala företag som genom nya arbetstillfällen och inkomstmöjligheter inkludera fler människor på arbetsmarknaden och därmed ökar sin samhällsnytta.

 

Om Coompanion

Coompanion erbjuder rådgivning, information och utbildning till människor som vill förverkliga idéer tillsammans och gå från till idé till framgångsrikt företag. Vi tror på demokratiska företag där alla medlemmar är engagerade och arbetar tillsammans. Att arbeta tillsammans i företag som ägs av medlemmarna utifrån gemensamma behov har alltid varit ett sätt att möta utmaningar. De flesta sociala företag i Sverige är kooperativ och Coompanion arbetar aktivt för att stödja och utveckla socialt entreprenörskap och arbetsintegrerande sociala företag.

logo-ce-horizontal-sv-quadri-hr

This publication has received financial support from the European Union Programme for Employment and Social Innovation “EaSI” (2014-2020). For
further information please consult: http://ec.europa.eu/social/easi
The information contained in this publication does not necessarily reflect the official position of the European Commission.