Roligast att tänka: “Hur ska vi tillsammans skapa jobb?”

IMG_0956Kinna Skoglund är utvecklings- och utbildningssamordnare i organisationen Karriär-Kraft i Göteborg. På frågan om varför ett sådant här projekt är viktigt svarar hon:
– För att lyfta upp frågan på en strukturell nivå. De här människorna och företagen är en resurs man kanske inte alltid ser i samhället. Det är viktigt att påvisa möjligheterna den här sektorn har, göra det tydligare. Det är naturligtvis viktigt på individuell nivå också.  

Vilken nytta kan 1000 nya jobb göra då?

– Fler människor som kanske inte skulle fått jobb annars kan få jobb. Och det stärker den sociala ekonomins position i samhället. Istället för att trycka in de här människorna i privata eller offentliga sektorn kan fler sociala företag skapas. Det passar ofta de här personerna bättre.
Istället för att prata i termer av att strukturer i exempelvis offentlig sektor skulle vara ett problem vill Kinna betona vikten av samarbete.
– Det är viktigt att se vilka olika roller olika aktörer kan ha, vi kompletterar varann. Det är det som varit roligast såhär långt i det här projektet, att få möjlighet att tänka just så – ”hur ska vi tillsammans skapa jobb?”. Vi är bra på olika saker.

Vad är den största utmaningen, tycker du?

– Det har nog varit vårt arbetssätt, hur det ska passa in i det här samarbetet. Vi har en helt platt organisation, inga chefer. Vi har ett kollektivt ledarskap, plus att hela tanken är att folk ska gå vidare, lämna oss. Hundra procent av all vinst återinvesteras i företaget. Vi har dragit allt så långt det går.

Har du haft någon aha-upplevelse under vägen?

– Det är nog hur lite kunskap folk som representerar andra myndigheter och organisationer har om sociala företag. Den sociala ekonomin är ju den mest expansiva sektorn idag. Men vår sektor är också den mest spretiga.

Varför är det viktigt, hur man pratar om sociala företag?

– Begrepp, termer och definitioner är viktiga. Tror det är viktigt att hela sektorn bestämmer sig för vilka begrepp vi ska använda, för att öka tydligheten. ”Sociala företag” är egentligen luddigt. Arbetsintegrerande sociala företag eller sektorn social ekonomi är bättre. Ska vi bli en sektor som blir tagen på allvar måste man se till att organisera sin sektor så att folk förstår vad det är. Man kan påverka och skapa attityder med ord, skapa förvirring eller tydlighet. Ord är makt.

Berättat för Maria Gunnarsson (f d Wettergren)

Läs mer om visionen “1000 jobb” och vad andra säger här!