Socialt företagande – nya vägar till arbete

vagenutfilm

“Mitt jobb” en film om Patrik Linnstrand på Kajskul 46

Sociala företag är företag som har hållbarhet som främsta mål. De arbetsintegrerande sociala företagen (ASF) är styrda av människor som jobbar i dem och syftar till att skapa möjligheter och jobb för personer som av olika anledningar har svårigheter på arbetsmarknaden.

Coompanion hjälper dig med att både vara med och driva företag från start och för den som vill prova på att arbeta som en del av rehabilitering – utan eget risktagande. I de sociala företagen får du utvecklas i din takt. Tillsammans skapar vi fler jobb när affärerna går bra.