Styrelseutbildning vård och omsorg

möte_j_o_eDen 18 september kl 9-16 kan du få svar vilket ansvar du har som styrelseledamot i en ekonomisk förening? Vilka krav ställs på en styrelse? Hur förhåller sig styrelsen till föreningens andra organ och hur organiseras styrelsearbetet?  Du kommer också att kunna utbyta tankar med övriga kursdeltagare och ta gärna med dig egna frågor!

För vem? Utbildningen vänder sig till styrelseledamöter i ekonomiska föreningar inom vård och omsorg. Du är kanske nyvald i styrelsen eller bara vill bli säkrare i din roll som styrelseledamot.
Målet är att förbättra kunskaperna och kompetensen om styrelsearbete, juridiskt ansvar och att utbyta erfarenheter kring hur vilka utmaningar vi möter i styrelsearbetet.

Kursen äger rum i Göteborg och är kostnadsfri. Den finansieras av Tillväxtverket.

Läs mer om utbildningen här!

Tillvaxtverket