Ledarskap och konflikthantering

Vi kan ledarskap i idéburna organisationer och vet att förutsättningarna är annorlunda än i organisationer. Här är engagemang och förtroende inte bara viktigt utan helt avgörande.

Vi stödjer ledare i föreningar, kooperativ och andra organisationer genom handledning, ledarskapsutbildning och grupputveckling. När det knakar i samarbetet har vi både metoderna och kunskapen som gör en bra process möjlig och samtidigt kan vi ta hand om juridiska.

Ta hjälp av Coompanion när du vill växa i ditt ledarskap!

Kontakta oss

joachim keim

Joachim Keim
Företagsutvecklare

joachim.keim@coompanion.se
031-744 02 91
0703-02 33 65