Tävlingen Årets kooperativa UF-företag i Göteborgsregionen

Vi gillar att unga får pröva och öva på att driva företag på gymnasiet. De flesta som gör detta gör det tillsammans och lär sig en massa om att samarbeta, att ta vara på olika kompetenser i gruppen och att ta sig igenom konflikter.

De allra flesta organiserar det dagliga arbetet med företaget på ett demokratiskt sätt. Även om man har olika roller och arbetsuppgifter bestämmer man tillsammans i företaget.

Det är därför naturligt att Coompanion Göteborgsregionen i år stöttar UF och delar ut ett pris för Årets Kooperativa UF-företag.

Om du, eller någon du känner, driver UF-företag läsåret 2013/14, läs gärna här vad som krävs för att tävla om titeln.

Vem kan vara med?

Alla UF-företag som ställer ut på mässan Våga Vara Egen 2014 och är minst tre personer har möjlighet att delta i tävlingen Årets kooperativa UF-företag i Göteborgsregionen.

Så här deltar ni!

Ni laddar upp en A4-sidas beskrivning av UF-företagets kooperativa företagande, alltså svaren på nedanstående frågor på www.ungforetagsamhet.se. Ni får också bifoga en bild/bilder på varan eller tjänsten på max en A4. Er förmåga att beskriva företagets kooperativa och hållbara företagande kommer att bedömas och hjälpa
juryn att före mässdagen skapa sig en uppfattning om hur kooperativt UF-företaget är.

Vad är ett kooperativt företag?

I kooperativa företag tror man att det är värdefullt att dela på ansvar, arbete, beslut och också de vinster som företaget gör. Kooperativ bygger på värderingarna självhjälp, personligt ansvar, demokrati, jämlikhet, rättvisa och solidaritet. Sju kooperativa principerna beskriver hur ett kooperativ lever efter sina värderingar. Till exempel att det styrs demokratiskt, att alla medlemmar deltar, att man är bra på samarbete även med andra organisationer och att man tar hänsyn till miljön och samhället i övrigt. Kooperativ runt om i världen använder samma grundläggande principer och värderingar.
Gör ni?
Genom att svara på frågorna nedan har ni chansen att visa hur kooperativa ni är! Vi lägger särskilt stor vikt vid demokrati, samarbete (både internt och med t ex andra UF-företag), lärande och samhälls-/miljöhänsyn.

I det skriftliga tävlingsbidraget ska framgå:

  • UF-företagets namn,
  • affärsidé,
  •  region samt att beskrivningen avser tävlingen Årets kooperativa UF-företag i Göteborgsregionen.

Dessutom ska ni i ert bidrag svara på nedanstående:

  • Beskriv hur ert UF-företag är organiserat för att skapa en rättvis arbetsfördelning, största möjliga delaktighet och en demokratisk styrning av företaget. Motivera och förklara de val ni gjort och vilka positiva effekter som uppnåtts med dessa!
  • Beskriv hur ni har samarbetat med andra företag och organisationer. Glöm inte att berätta om ni haft samarbete med andra UF-företag och gärna UF-företag på andra skolor!
  • På vilket sätt tar ni ansvar för er omvärld (miljömässigt, socialt)?
  • Har ni något annat som ni vill anföra som skulle stärka er som ett kooperativt UF-företag i juryns ögon? (hämta gärna inspiration från värderingarna ovan).

Du kan läsa mer om de kooperativa principerna här!