Vad är sociala företag

Produkter från Lärjeåns Kafé och trädgårdar – ett Vägen ut! kooperativ

Produkter från Lärjeåns Kafé och trädgårdar – ett Vägen ut! kooperativ

Arbetsintegrerande* sociala företag är företag vars primära syfte är att skapa jobb för personer som har det svårare på arbetsmarknaden.

Dessa sociala företag ska erbjuda delaktighet för medarbetarna t ex genom att de kan bli ägare/medlem i företaget och vinsterna ska huvudsakligen återinvesteras i företaget eller i nya företag som har samma primära syfte. Enligt den definition som Tillväxtverket i samarbete med andra aktörer tagit fram, ska de också vara fristående från offentlig sektor.

*Ofta kallas dessa företag arbetsintegrerande sociala företag

Göteborg har Sveriges största koncentration av sociala företag. Många av dem är medlemmar i Coompanion Göteborgsregionen.
Se en kort film om sociala entreprenörer som berättar om vad socialt företagande är för dem!

 

GF Sak-kooperativen ställer ut i Nordstan

GF Sak-kooperativen ställer ut i Nordstn

Karriär-kraft, en grupp av kooperativ med olika verksamheter ställer ut på festen i Bältesspännnarparken 2012

Karriär-kraft, en grupp av kooperativ med olika verksamheter ställer ut på festen i Bältesspännnarparken 2012M!

Coompanion_broschyr_digMer material om socialt företagande

I broschyren “Välkommen till jobbet” möter vi entreprenörer på tre sociala företag. Det är kvinnorna på Café Tellus, Patrik på loksaneringsföretaget Icho Clean och Christian på Le Mat Bed & Breakfast som berättar om hur de gått från arbetslöshet och andra svårigheter att hitta sin plats på arbetsmarknaden, till anställning i sociala företag.

Broschyren beskriver också Coompanions stöd till blivande och nya sociala företag, hur man börjar och tipsar om var man kan få mer inspiration. Ladda ned broschyren här! Eller kontakta Coompanion Göteborgsregionen för att få den tryckta versionen.

 

Läs mer om Coompanions roll för socialt företagande!