Våra mål för projektet 1000 jobb – Grundsteget

 1. 140 personer som stått länge utanför arbetsmarknaden har fått eller är mycket nära anställning i ett socialt företag
 2. 84 personer av deltagarna har genom socialt företagande tagit avgörande steg mot arbetsmarknaden (Anställning, utbildning eller praktik.)
 3. Nya arbetsplatser har skapats i befintliga sociala företag och i nystartade so­ciala företag
  Läs mer här om kompetenshöjning i de sociala företagen, om förstärkt försäljning i det gemensamma säljkooperativet Social Trade och de fyra planerade nystarterna!
 4. Projektet har skapat fler och hållbara karriärvägar för individen
  Läs mer här om hur vägen från bidrag till lön rustat individen och ökat kunskapen om socialt företagande hos myndigheterna.
 5. Inom varje myndighet finns ett strukturerat arbetssätt för arbetet med soci­ala företag
  Läs mer här om resurspersoner hos varje myndighet, kompetensutveckling och strukturerat samarbete mellan myndigheterna.
 6. Projektet bryter den könsmässiga snedrekryteringen till sociala företag
  Läs mer här om detta mål!
 7. Projektets resultat är spritt i Västsverige
  Läs mer här om spridningen!

 

Tillbaka till 1000jobb!