Våra tjänster

Vi är Sveriges enda experter på att starta och driva företag tillsammans, kooperativ och företagssamverkan. I vår kostnadsfria rådgivning hjälper vi er att vässa er idé, idéer om hur ni kan söka finansiering, hur samarbetet ska organiseras, hitta andra företag att samverka med, kompetensutveckling och stöd när ni planerar att expandera. Förutom vår kostnadsfria rådgivning erbjuder vi flera olika tjänster till såväl kooperativ som föreningar, myndigheter, utbildningsanordnare och näringsliv.  Vi börjar alltid med ett förutsättningslös samtal om hur er situation ser ut. Här är ett urval ur våra tjänster:

Hjälp att ändra stadgar

Lagen om ekonomiska föreningar ändrades 1 juli. Lättare att ta in externt kapital, ändra i stadgar och kommunicera digitalt är några förändringar.

De flesta ekonomiska föreningarna behöver ändra sina stadgar med anledning av lagändringarna. De flesta ändringarna gör det lättare att driva kooperativ. Några ändringar är också tvingande.

Vi kan hjälpa er att få nya fräscha stadgar! Fyll i dina uppgifter här så kontaktar vi dig!

Att får rådgivning kring era specifika stadgar, kanske en träff med er styrelse, konkreta förslag på förändringar och juridisk granskning av stadgarna innan de går i väg till Bolagsverket kostar från 4 900 kr exkl moms (4 100 kr för medlemmar).

 

 

Boosta ert styrelsearbete med utbildning eller hyr in en styrelseledamot

EMI_7347Vi erbjuder kurser i styrelsearbete (från en tretimmarskurs, se kalendarium,  till längre insatser), ger handledning till styrelser och bidrar som ledamot eller adjungerad i styrelser. Du kan också hyra in en erfaren ordförande till stämman eller årsmötet från oss. Det kan vara skönt och även utvecklande att ett proffs håller i klubban. En extern person i styrelsen bidrar till att ni får in ny kompetens. Ni kan t ex få  hjälp att bära organisationen vid ett förändringsarbete, få ordning på era rutiner eller ett ökat fokus på affärsutveckling för en kortare eller längre tid. När våra medarbetare sitter i styrelser har de ofta också ansvarsuppgifter som personal- eller ekonomiansvar. Om du är intresserad av styrelsestöd i någon form, tala i första hand med Eva Ternegren eller Joachim Keim.

 

Ledarskap och konflikthantering

Vi kan ledarskap i idéburna organisationer och vet att förutsättningarna är annorlunda än i organisationer. Här är engagemang och förtroende inte bara viktigt utan helt avgörande. Vi stödjer ledare i föreningar, kooperativ och andra genom handledning, ledarskapsutbildning och grupputveckling. När det knakar i samarbetet har vi både metoderna och kunskapen som gör en bra process möjlig och samtidigt kan vi det juridiska om detta skulle behövas. Prata med Joachim Keim om ledarskapsbiten intresserar dig!

Säljutbildning och kurs i att öka intäkterna (OBS även för ideella föreningar!)

Att någon vill betala för det ni gör är en förutsättning för att ni ska finnas kvar. Vår säljutbildning handlar inte om att sälja på människor det de inte vill ha. Nej, den handlar om hur ni ska få kunden att förstå att just ni har lösningen/produkten som behövs.  Många vill handla av kooperativ eller föreningar som har andra mål än att vinstmaximera.  En säljutbildning kan vara alltifrån en tretimmarskurs till ett par dagar. Den kombineras fördelaktigt med en kurs/inspiration kring hur ni kan öka intäkterna. Detta är förstås också ett sorts säljande men här tittar vi på resurser som ni kanske inte tänkt på att ni har som skulle kunna vara attraktiva. Ni kanske har en lokal som står tom delar av dygnet som någon kan vara intresserad av att hyra? Det finns kanske kompetens utifrån ert verksamhetsområde som någon är beredd att betala för? Och så vidare. Tala med Jan Svensson eller Joachim Keim om sälj- och/eller öka intäktsutbildning är intressant.

Kooperativ vitamininjektion

Visste du att FN har pekat ut kooperativ som den affärsmodell som kan rädda världen, att ungefär hälften av världens befolkning har det bättre tack vare kooperativ och att den kooperativa företagsformen ekonomisk förening är den företagsform där nystarterna ökar mest?  Vad är egentligen kooperativ? Hur ser det kooperativa företagandet ut i Sverige och världen? Vilka trender ser vi och vad vet vi om dem som driver kooperativ? Är ni själva ett kooperativ eller vill ni inspireras av en global folkrörelse med ungefär 1 biljon medlemmar så kan en föreläsning, gärna i kombination med workshop där vi till exempel arbetar med era värderingar bidra till kunskap och stolthet i er organisation. Prata med Sven Bartilsson om den kooperativa värdeboosten!

Vad tycker era medlemmar eller anställda? Vi gör enkäten som ger bilden!

Hur trivs medarbetarna? Vad vill medlemmarna att organisationen ska prioritera? Hur nöjda är era kunder? Enkätverktyget, som framförallt är webbaserat (men kan också ske på papper eller laddas upp på Facebook eller hemsidor) används ibland för att ge underlag inför en utvecklingsprocess i organisationen eller med flera organisationer tillsammans.

Processledning och partnerskapsbyggande – när delaktighet spelar roll

IMG_1545Vid lokal utveckling, förändringsarbeten, destinationsutveckling eller andra processer där förankring och medskapande är viktigt kan en extern processledare göra all skillnad. Vi arbetar med roliga och involverande metoder som öppnar dörrar och skapar glädje. Vill ni att vi parallellt skriver den gemensamma handlingsplanen gör vi det också. Vi vet också vad som krävs för att skapa långsiktigt hållbara partnerskap och tar med detta i vår processledning om syftet med arbetet är detta. Ganska vanligt att det är organisationer från samhällets olika sektorer som offentlig sektor, näringsliv och idéburen/ideell sektor. Våra medarbetare har bland annat medverkat och/ eller processlett vid framtagande av Leader-strategier, vid framtagandet av en överenskommelse mellan Göteborgs Stad och den idéburna sektorn mm. Kontakta Sven Bartilsson om processledning och eventuellt skrivande är av intresse!

Kommunikation i en idéburen organisation

Att bli förstådd utåt är en förutsättning för alla organisationers överlevnad på sikt. Det är viktigt oavsett om man vill kommunicera med en marknad,  medlemmar, blivande medlemmar, beslutsfattare eller allmänhet. Våra kommunikatörer har lång erfarenhet av att arbeta i organisationer som präglas av engagemang. Vilken kommunikation stöder era mål? Vi hjälper er gärna att ta fram era kommunikationsstrategier, som med fördel utgår från era värden och hur ni ska gå vidare, t ex göra er första trycksak, de första stegen till sociala medier och även hemsida eller er första kampanj. Det kan ju vara både för försäljning och medlemsvärvning. Behöver ni mer avancerad hjälp, t ex en större kampanj eller en avancerad webbsida, kan vi tipsa om kontakter, inte minst bland våra medlemmar.

Tycker ni inte det är kul att skriva ansökningar? Det gör vi!

Vi tar gärna ett förutsättningslöst samtal om det ni brinner för och era idéer och ser om vi tror att det finns förutsättningar att göra en ansökan, t ex till någon av EU:s strukturfonder eller till nationella program. Behöver ni hjälp med ansökningar prata med Eva Ternegren.

Inspiration, mobilisering och start av arbetsintegrerande sociala företag

IMG_6341Inspiration sociala företag Vi föreläser och informerar om socialt företagande som skapar jobb till långtidsarbetslösa. Ett bra sätt att börja är våra bussturer där vi besöker regionens sociala företag, informerar och workshopar.

Etableringsanalys – mobilisering och trygg start av sociala företag

Vill ni gå vidare och etablera ett socialt företag utifrån er organisation, i er kommun eller utifrån ett behov är ni hjärtligt välkomna att kontakta oss. Genom våra etableringsanalyser som vi tar fram i workshop tillsammans med er får ni kännedom om hur förutsättningarna för att starta just för er. Etableringsanalysen i sig själv är också ett sätt att bygga partnerskap kring frågan. Etableringsanalysen ger er alltså bästa möjliga start.

Social Franchising  – använd en affärsidé som ni vet fungerar

Vi stöder också grupper som vill starta, vi jobbar med Social Franchising för att kunna använda redan beprövade affärsidéer på nya orter. Under 2014 har vi en förstudie i med visionen att det år 2020 ska finnas 1000 anställda i sociala företag i Göteborgsregionen. Läs mer om visionen 1000 jobb här! Kontakta Diana Ghinea om du vill prata Social Franchising med oss. Ladda ner vår broschyr om Social Franchising här! Gå en utbildning i Social Franchising? Information om det hittar du här.

Vård och omsorg

Anställda som själva vill ta över verksamheten de jobbar inom, eller brukare/anhöriga som vill äga företaget de får service från, kan ta hjälp av Coompanion med att starta upp ett kooperativ. Vi har goda kunskaper om de speciella förutsättningar och de regelverk som finns kring denna bransch. Prata med Joachim Keim eller Eva Ternegren om du vill veta mer om detta! Under hösten 2014 kommer vi, i samarbete med Tillväxtverket, erbjuda flera utbildningar och inspirationstillfällen för er som funderar på att starta verksamhet inom vård och omsorg eller redan driver sådan verksamhet. Dessa aktiviteter är kostnadsfria. Läs mer här om vård och omsorg hösten 2014!

Entreprenörskap i skola och utbildningar

rsgVi gör informationer, workshops och hela utbildningar i entreprenörskap. Vi vänder oss både till de som studerar och personal. Våra metoder är roliga, fartfyllda och involverar deltagarna. Att förverkliga idéer tillsammans med andra är en viktig hörnsten i det entreprenörskap vi arbetar med. Målet är inte nödvändigtvis att det ska bli företag utan att de som är med ska få en ökad förståelse för hur idéer kan bli verklighet, som företag, som förening eller i ett kompisgäng. Läs mer om vår metod Ready SET Go här! Är du intresserad av att anlita oss som föreläsare workshop-hållare eller ta fram en entreprenörskapsutbildning för just er. Prata med Joachim Keim.

Vi processleder till företagssamverkan

Skapa skalfördelar, stärk kompetensen, bredda kundunderlaget, bli synligare och sänk kostnaderna. Coompanion hjälper till att koppla ihop entreprenörer med varandra genom kompanjoner.se. Vi har också metoder att utveckla affärer med flera företag tillsammans. Detta kan vara aktuellt till exempel när man vill utveckla besöksnäringen på en ort eller hantverkare eller terapeuter som vill kunna erbjuda ett helhetskoncept. För mer information om våra erbjudanden för företagssamverkan, kontakta Joachim Keim eller  Jan Svensson.